Drepturile gravidelor la locul de munca
Publicat Vineri, 02 septembrie 2011, de catre Costina Constantinescu
Viitoarele mamici dispun de o serie de drepturi valabile in cadrul locului de munca, pe toata perioada de graviditate. Afla aici care sunt cele mai importante drepturi ale salariatelor gravide si bazele lor legislative.


Program de lucru redus cu 25%

Salariatele gravide pot beneficia de reducerea programului de lucru cu 25%, fara ca salariul sa ii fie afectat, cu ajutorul unei recomandari de la medicul de familie. Acest drept al gravidelor este cuprins in Articolul 13 al Ordonantei de Urgenta 96/2003.

OUG 96/2003

Art. 13 - În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

16 ore libere/luna pentru analize

Gravidele au dreptul la maximum 16 ore libere pe luna (doua zile lucratoare), pentru analize si controale medicale. Aceste ore trebuie platite integral de angajator. Acest drept al gravidelor este cuprins in Articolele 2 si 15 ale Ordonantei de Urgenta 96/2003.

OUG 96/2003: 

Art. 2, c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;

Art. 15. - Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f), in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.

Concedierea, ilegala

Salariatele gravide nu pot fi concediate dupa momentul depunerii instiintarii scrise catre angajator, acest lucru fiind posibil numai daca postul este desfiintat, firma intra in faliment, intra in transformare tehnologica sau se reorganizeaza. Acest lucru este cuprins in Codul Muncii, Legea Legea 53/2003, Art. 60.

"Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii."

Fara lucru de noapte

Gravidele care nu vor sa lucreze de noapte trebuie sa depuna o cerere pentru a fi trecute la un program de zi, in momentul in care intra in posesia unui document medical care atesta ca, intr-un anumit interval de timp, sanatatea femeii esre afectata de munca de noapte.

Este considerata munca de noapte activitatea caree dureaza mai mult de trei ore in intervalul 22:00 - 06:00. 

Acest lucru este cuprins in Codul Muncii, Legea Legea 53/2003, in Art. 19 si 125.

Art. 125: 

(2) femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.

Art. 19. - (1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte. 

(2) În cazul în care sanatatea salariatelor mentionate la alin. (1) este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. 

(3) Solicitarea salariatei se însoteste de un document medical care mentioneaza perioada în care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte. 

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul si indemnizatia de risc maternal, conform art. 10 si 11.

Concediu prenatal

Gravidele au dreptul la concediu maternal, adica 126 de zile, impartite in: concediu de sarcina (prenatal) si de lauzie (postnatal).

Minimul 42 de zile calendaristice sunt obligatorii pentru concediul postnatal.

Restul pot fi luate ca prenatal sau postnatal, dupa cum sunt salariatele gravide mai avantajate, sau pot sa nu fie luate deloc.

Acest lucru este cuprins in Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 din 17/11/2005:

Art. 23.

(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate

Art. 24.

(1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere

(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

(4) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.Te-ar mai putea interesa: